ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ/สถานวิจัย

Research center in Tropical Pathobiology, Walailak University organize a webinar on the topic "Current Trends in Tropical Medicine and Infectious Diseases"

Research center in Tropical Pathobiology, Walailak University organize a webinar on the topic “Current Trends in Tropical Medicine and Infectious Diseases”

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds Center of Excellence in Innovation of Essential Oil and Bioactive Compounds invite you to join  Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds, organized by Center of Excellence in […]

Research center in Tropical Pathobiology, Walailak University organize a webinar on the topic “Current Trends in Tropical Medicine and Infectious Diseases” Read More »

Biomass and Oil Palm Center of Excellence updated one subtopic of the topic "Bioconversion of Lignocellulosic Biomass into Biohydrogen and Biofuels"

Biomass and Oil Palm Center of Excellence updated one subtopic of the topic “Bioconversion of Lignocellulosic Biomass into Biohydrogen and Biofuels”

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds Center of Excellence in Innovation of Essential Oil and Bioactive Compounds invite you to join  Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds, organized by Center of Excellence in

Biomass and Oil Palm Center of Excellence updated one subtopic of the topic “Bioconversion of Lignocellulosic Biomass into Biohydrogen and Biofuels” Read More »

สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Essential Oil and Bioactive Compound” โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Essential Oil and Bioactive Compound” โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds Center of Excellence in Innovation of Essential Oil and Bioactive Compounds invite you to join  Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds, organized by Center of Excellence in

สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Essential Oil and Bioactive Compound” โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ Read More »

Webinar: Emerging Trends in Functional Food Ingredients

Food Technology and Innovation Research Center of Excellence & School of Agricultural Technology and Food Industry Walailak University organize a webinar

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds Center of Excellence in Innovation of Essential Oil and Bioactive Compounds invite you to join  Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds, organized by Center of Excellence in

Food Technology and Innovation Research Center of Excellence & School of Agricultural Technology and Food Industry Walailak University organize a webinar Read More »

International Conference on "Nora and Intangible Cultural Heritage in Southeast Asia"

International Conference on “Nora and Intangible Cultural Heritage in Southeast Asia”

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds Center of Excellence in Innovation of Essential Oil and Bioactive Compounds invite you to join  Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds, organized by Center of Excellence in

International Conference on “Nora and Intangible Cultural Heritage in Southeast Asia” Read More »

การ์ดเชิญศูนย์น้ำมันหอมระเหย

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds Center of Excellence in Innovation of Essential Oil and Bioactive Compounds invite you to join  Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds, organized by Center of Excellence in

Get ready to meet the conference (Special Seminar) on the topic of Essential Oils and Bioactive Compounds Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิสและจุลชีพ

Invitation to attend The 2nd School of Allied Health Sciences International Conference 2023 (SAHIC 2023) “New Trends in Health Sciences: Medical Innovation and Technology”

Academic seminar center of excellence center on “Pretreatments of lignocellulosic and algal biomasses for sustainable biohydrogen production”​ Academic Seminar center of excellence center on “Pretreatments of lignocellulosic and algal biomasses for sustainable biohydrogen production”. This activity will be held in the form of a Seminar. This event will take place online at https://thairen.zoom.us/j/67716236411 on March

Invitation to attend The 2nd School of Allied Health Sciences International Conference 2023 (SAHIC 2023) “New Trends in Health Sciences: Medical Innovation and Technology” Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศปาล์มน้ำมันและชีวมวล

Academic seminar center of excellence center on “Pretreatments of lignocellulosic and algal biomasses for sustainable biohydrogen production”​

Academic seminar center of excellence center on “Pretreatments of lignocellulosic and algal biomasses for sustainable biohydrogen production”​ Academic Seminar center of excellence center on “Pretreatments of lignocellulosic and algal biomasses for sustainable biohydrogen production”. This activity will be held in the form of a Seminar. This event will take place online at https://thairen.zoom.us/j/67716236411 on March

Academic seminar center of excellence center on “Pretreatments of lignocellulosic and algal biomasses for sustainable biohydrogen production”​ Read More »

สัมนาวิชาการนวัตกรรมใหม่ เรื่อง กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ไม้ปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1 “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว”

สัมนาวิชาการนวัตกรรมใหม่ เรื่อง กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ไม้ปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1 “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว”

กิจกรรมวิจัยเชิงคุรภาพกับการพัมฯานวัตกรรมสุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญทุกท่านเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ” ครั้งที่ 1: หลักการและการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร. แสงอรุณ อิสระมาลัยบDoctor of Philosophy (Nursing) University of Missouri-Columbia, Missouri, USA โดยกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย (FREE)   – รับสมัครเพียงจำนวน 15 ท่านเท่านั้น   – ประชุมในรูปแบบ Onsite วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง โทร. 081-4793034

สัมนาวิชาการนวัตกรรมใหม่ เรื่อง กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ไม้ปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1 “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว” Read More »

กิจกรรมวิจัยเชิงคุรภาพกับการพัมฯานวัตกรรมสุขภาพ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรมวิจัยเชิงคุรภาพกับการพัมฯานวัตกรรมสุขภาพ

กิจกรรมวิจัยเชิงคุรภาพกับการพัมฯานวัตกรรมสุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญทุกท่านเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ” ครั้งที่ 1: หลักการและการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร. แสงอรุณ อิสระมาลัยบDoctor of Philosophy (Nursing) University of Missouri-Columbia, Missouri, USA โดยกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย (FREE)   – รับสมัครเพียงจำนวน 15 ท่านเท่านั้น   – ประชุมในรูปแบบ Onsite วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง โทร. 081-4793034

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรมวิจัยเชิงคุรภาพกับการพัมฯานวัตกรรมสุขภาพ Read More »