สองนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัล จภ. ทองคำ เชิดชูเกียรติสูงสุดแห่งนักวิจัย มวล.
Previous
Next

Assoc.Prof.Dr.Manat Chaijan

Head of Food Technology and Innovation CoE, Walailak University

NEWS

Publication

Gallery

Food Technology and Innovation Research Center of Excellence

PHONE

0-7567-2384

EMAIL

cmanat@wu.ac.th

FANPAGE

Food Technology and Innovation CoE, Walailak University

ADDRESS

Walailak University 222, Thai Buri, Nakhon Sri Thammarat 80160 Thailand.