หลักวิทยาการระบาดในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล : Principles of epidemiology in health care and nursing

Author: รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง
Published: นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559
Call Number: 614.4 จ062ห 2559