ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

การรับรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2565)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2565)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565 กำหนดจัดในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. ซึ่ง ณ ขณะนี้ผู้เข้าร่วมครบตามจำนวนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting) ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรหัสห้อง Zoom Meeting ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ คลิก รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิก สอบถามเพิ่มเติม 1.สุดารัตน์ ช้างโรง โทร.075-6737-3596 2.ชนาภัทร หลง โทร.075-6737-3591

TH Research Expo 2565

ผลงานการประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 2 -5 สิงหาคม 2565 ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ที่ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565 กำหนดจัดในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. ซึ่ง ณ ขณะนี้ผู้เข้าร่วมครบตามจำนวนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting) ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรหัสห้อง Zoom Meeting ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ คลิก รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิก สอบถามเพิ่มเติม 1.สุดารัตน์ ช้างโรง โทร.075-6737-3596 2.ชนาภัทร หลง โทร.075-6737-3591

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565 กำหนดจัดในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. ซึ่ง ณ ขณะนี้ผู้เข้าร่วมครบตามจำนวนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting) ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรหัสห้อง Zoom Meeting ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ คลิก รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิก สอบถามเพิ่มเติม1.สุดารัตน์ ช้างโรง โทร.075-6737-35962.ชนาภัทร หลง โทร.075-6737-3591

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “HOW TO IMPROVE UNIVERSITY RANKING”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “HOW TO IMPROVE UNIVERSITY RANKING”

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ” ณ Training Room 2 อาคารเทคโนโลนีดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยมีเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานสากลในรูปแบบเดียวกัน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 40 ท่าน จากศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 20 ศูนย์ฯ และ ศูนย์วิจัยจำนวน 6 ศูนย์วืจัย กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ

กิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “International Collaborations with The University of Plymouth”

กิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “International Collaborations with The University of Plymouth”

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ” ณ Training Room 2 อาคารเทคโนโลนีดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยมีเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานสากลในรูปแบบเดียวกัน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 40 ท่าน จากศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 20 ศูนย์ฯ และ ศูนย์วิจัยจำนวน 6 ศูนย์วืจัย กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ

กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย (WU-Research Support System)

กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย (WU-Research Support System)

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ” ณ Training Room 2 อาคารเทคโนโลนีดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยมีเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานสากลในรูปแบบเดียวกัน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 40 ท่าน จากศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 20 ศูนย์ฯ และ ศูนย์วิจัยจำนวน 6 ศูนย์วืจัย กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Young Researcher Forum WU " ครั้งที่ 1

กิจกรรม “Young Researcher Forum WU ” ครั้งที่ 1

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ” ณ Training Room 2 อาคารเทคโนโลนีดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยมีเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานสากลในรูปแบบเดียวกัน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 40 ท่าน จากศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 20 ศูนย์ฯ และ ศูนย์วิจัยจำนวน 6 ศูนย์วืจัย กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ” ณ Training Room 2 อาคารเทคโนโลนีดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยมีเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานสากลในรูปแบบเดียวกัน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 40 ท่าน จากศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 20 ศูนย์ฯ และ ศูนย์วิจัยจำนวน 6 ศูนย์วืจัย กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ

กิจกรรม "เปิดแผนงานโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสุขภาพทางไกลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง"

กิจกรรม “เปิดแผนงานโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสุขภาพทางไกลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง”

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ” ณ Training Room 2 อาคารเทคโนโลนีดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยมีเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานสากลในรูปแบบเดียวกัน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 40 ท่าน จากศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 20 ศูนย์ฯ และ ศูนย์วิจัยจำนวน 6 ศูนย์วืจัย กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ

กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ / ศูนย์วิจัย”

กิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ” ณ Training Room 2 อาคารเทคโนโลนีดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยมีเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานสากลในรูปแบบเดียวกัน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 40 ท่าน จากศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 20 ศูนย์ฯ และ ศูนย์วิจัยจำนวน 6 ศูนย์วืจัย กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเว็บไซต์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ