ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ห้ามพลาด! ขอเชิญฟังบรรยายการนำงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่าง Case study จากประเทศอิตาลี

สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับอุทยาวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Transferring Technology From Research to Industry in Italy: The Case of “Modified Atmosphere Packaging” บรรยายโดยวิทยากรระดับโลก Prof. Luciano Piergiovanni จาก Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences, University of Milan, Italy ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeoQFxkrSDWQC4yx…/viewform…

  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.facebook.com/EOlab80160/
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร