ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2560 ตีพิมพ์บทความประกอบบทสัมภาษณ์ของ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR และนักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยสรุป มีใจความดังนี้

กลุ่มมาตรการที่รัฐบาลสามารถนำมาใช้อย่างเฉพาะกิจเพื่อลดปัญหาจากสุราในช่วงเทศกาล คือ มาตรการในกลุ่มการควบคุมการเข้าถึง การควบคุมการตลาดและโฆษณา และมาตรการลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับ

– มาตรการควบคุมการเข้าถึง เสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการงดการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่นเดียวกับการงดจำหน่ายสุราในวันพระใหญ่ (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งเป็นช่วง 3 วันที่มีจำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันที่ผู้ที่ดื่มจนเมาแล้วขับรถออกไปซื้อสุรามาดื่มเพิ่มแล้วเกิดอุบัติเหตุ

– มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณา เสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการห้ามกิจกรรมการตลาดของบริษัทสุราในบริเวณที่จัดไว้ให้เล่นสาดน้ำ เช่น การจัดซุ้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ โดยต้องครอบคลุมถึงพื้นที่รอบๆ บริเวณดังกล่าวในรัศมี 500 เมตรด้วย เพื่อป้องกันผู้ที่ดื่มสุราจนเมาแล้วเข้ามาเล่นน้ำในบริเวณที่จัดไว้ เพื่อป้องกันกรณีเช่นเดียวกับการทำอนาจารหญิงสาวที่พัทยาในสงกรานต์ที่ผ่านมา และรัฐบาลควรใช้มาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อน และตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดแรงจูงใจให้ประชาชนดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการเฉลิมฉลองระหว่างเทศกาล

– การลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับ เสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการสุ่มเป่าแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลควรลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดตามกฎหมายลงมาเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และเปิดช่องให้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในกรณีอุบัติเหตุได้ทุกกรณี


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวสำนักวิชาแพทยศาสตร์