ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช หน่วยวิจัยพืชเขตร้อนปัจจุบันมีเชื้อราไตรโคเดอร์มา (กำจัดโรคพืช) เขื้อราเมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย (กำจัดแมลงศัตรูพืช) ใน 4 รูปแบบ คือ
1. เชื้อรา (ต้องนำไปขยายเชื้อต่อ แต่ประหยัด)
2. เชื้อสดกึ่งสำเร็จรูป (ต้องไปล้างสปอร์ก่อนผสมน้ำพ่น)
3. สปอร์สดละลายน้ำเข้มข้น (เติมน้ำเพิ่มแล้วพ่นได้เลย) และ
4. ผงสปอร์สด (ละลายน้ำพ่นได้เลย)

สำหรับไตรโคเดอร์มาเป็นสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นด้านการเจริญสร้างสปอร์รวดเร็ว สร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์หลากหลาย อยู่รอดและเพิ่มปริมาณในดินที่ปนเปื้อนสารเคมีสูงได้ดี และสามารถเจริญบนต้นและรากพืชได้ดีมาก

นอกจากนี้หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการวิชาการด้านพืชครบวงจร โดยเฉพาะด้านการจัดการศัตรูพืช (โรคและแมลงศัตรูพืช) ที่มีทั้งการวินิจฉัยโรคพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ (ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย)

ผู้สนใจบริการหรือเชื้อราตัวใด รูปแบบไหนติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ 0937900708 ไลน์ไอดี tcruwu

ภาพและข่าวโดย หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์