ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผู้บริหาร มวล. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวรส. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สวรส. ระหว่างการจัดกิจกรรม Narrative Research Workshop

ข่าวโดย ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว