ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมงานวิจัยและงานวิจัยเผลแพร่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ "Walailak Research Convention 2023 (WRC2023)"

Walailak University together with supporting agencies organized “Walailak Research Convention 2023 (WRC2023)”

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Walailak Research Convention 2023 (WRC2023)” On March 28, 2023, Walailak University and supporting agencies jointly organized the 2nd International Academic Conference “Walailak Research Convention 2023” under the theme “Higher Education in the Disruptive Era”. Thammaporn, 9th floor, Medical Center Hospital Walailak University The ceremony was honored by Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, Acting …

Walailak University together with supporting agencies organized “Walailak Research Convention 2023 (WRC2023)” Read More »

แบรนเนอร์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

International Conference Walailak Research Convention 2023

Walailak Research Convention 2023 (WRC2023) Walailak Research Convention 2023   We would like to welcome you to the Walailak Research Convention 2023 (WRC2023), a hybrid conference, to be held in Walailak University during March 28th–29th, 2023. WRC2023 aims to bring researchers, experts, practitioners and students from around the world together to discuss the trends in …

International Conference Walailak Research Convention 2023 Read More »

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง การใช้ SciVal สำหรับสืบค้น

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง การใช้ SciVal สำหรับสืบค้น

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง การใช้ SciVal สำหรับสืบค้น ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. วิทยากร อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/STjjtDWYeaP2jWLB7 Zoom meetinghttps://wu-ac-th.zoom.us/j/94401650875?pwd=azZLYXc3cVZUSGlmdzZtOWpmTG9Fdz09(Meeting ID 944 0165 0875 Passcode 822087) หัวข้ออบรม หัวข้ออบรมการใช้-SciVal แนะนำเมนูการใช้งาน SciVal เบื้องต้น การสร้าง Group และการเพิ่มอาจารย์ใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสำนักวิชา/ หลักสูตร การหาจำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ในฐานข้อมูล Scopus) (ตัวชี้วัด THE) การหาร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์อยู่ใน Q1-Q2 การหาอัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication) (ตัวชี้วัด THE) การหาค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัย (H-index …

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง การใช้ SciVal สำหรับสืบค้น Read More »

กิจกรรมเสวนาเสริมความรู้ PMU-01

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “เสริมความรู้ เพิ่มความเข้าในแหล่งทุนแต่ละ PMU เพื่อเพิ่มศักยภาพการขอทุนวิจัย”

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในหัวข้อ “วารสารต้องห้ามในการตีพิพม์ (Predatory/Clone Journals and Others)” และหัวข้อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สอนแล้วเขียนส่ง: โอกาสรับกำลังใจจากวารสาร”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากซึ่งมีประเด็นที่น่าจะสนใจและสำคัญสำหรับการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ลิงค์ /*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery …

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “เสริมความรู้ เพิ่มความเข้าในแหล่งทุนแต่ละ PMU เพื่อเพิ่มศักยภาพการขอทุนวิจัย” Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในหัวข้อ “วารสารต้องห้ามในการตีพิพม์ (Predatory/Clone Journals and Others)” และหัวข้อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สอนแล้วเขียนส่ง: โอกาสรับกำลังใจจากวารสาร”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากซึ่งมีประเด็นที่น่าจะสนใจและสำคัญสำหรับการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ลิงค์ /*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร Read More »

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนกุมภาพันธ์ 2566-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไปรายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 AEJ …

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในหัวข้อ “วารสารต้องห้ามในการตีพิพม์ (Predatory/Clone Journals and Others)” และหัวข้อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สอนแล้วเขียนส่ง: โอกาสรับกำลังใจจากวารสาร”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากซึ่งมีประเด็นที่น่าจะสนใจและสำคัญสำหรับการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ลิงค์ /*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

กิจกรรมร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 โดย ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในหัวข้อ “วารสารต้องห้ามในการตีพิพม์ (Predatory/Clone Journals and Others)” และหัวข้อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สอนแล้วเขียนส่ง: โอกาสรับกำลังใจจากวารสาร”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากซึ่งมีประเด็นที่น่าจะสนใจและสำคัญสำหรับการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ลิงค์ /*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery …

กิจกรรมร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 โดย ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว Read More »

ปกรับสมัครโครงการลูกไก่ 2566

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2566”

ขอเชิญร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่สนใจจะเสนอขอรับทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 จัดทำข้อเสนอโครงการได้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน วิทยากรโดย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ประชุมช่อประดู่ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ตึก A ชั้น 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/1KhhGhdRrUSUFk6b8 หรือสแกน QR Code

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนมกราคม 2566-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนมกราคม 2566

ขอเชิญร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่สนใจจะเสนอขอรับทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 จัดทำข้อเสนอโครงการได้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน วิทยากรโดย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ประชุมช่อประดู่ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ตึก A ชั้น 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/1KhhGhdRrUSUFk6b8 หรือสแกน QR Code