ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมงานวิจัยและงานวิจัยเผลแพร่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนสิงหาคม 2566-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนสิงหาคม

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author …

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนสิงหาคม Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล Silver award พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Reseach Expo 2566)

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล Silver award พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Reseach Expo 2566)

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้ Q1 = Top position (75 – 100 %) Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %) Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %) Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %) ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล Silver award พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Reseach Expo 2566) Read More »

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับโล่เกียรติคุณการเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปี 2566

สถาบันส่งเสริมการวิจัยฯ ม.วลัยลักษณ์ รับโล่เกียรติคุณการเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2566

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้ Q1 = Top position (75 – 100 %) Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %) Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %) Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %) ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

สถาบันส่งเสริมการวิจัยฯ ม.วลัยลักษณ์ รับโล่เกียรติคุณการเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2566 Read More »

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนกรกฏาคม 2566-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกรกฏาคม

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author …

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกรกฏาคม Read More »

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนมิถุนายน 2566-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนมิถุนายน 2566

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author …

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนมิถุนายน 2566 Read More »

2023_06_28-30 Regional Research Expo_พิธีเปิด (610)_edit

วช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้ Q1 = Top position (75 – 100 %) Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %) Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %) Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %) ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

วช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 Read More »

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนพฤษภาคม 2566-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนพฤษภาคม 2566

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนพฤษภาคม 2566 Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไปสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ …

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนพฤษภาคม 2566 Read More »

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์

วช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเป็นผู้จัดกิจกรรมอบรมในโ๕รงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกีรยรติจาก นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวในพิธิเปิด ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมอบรมทั้งในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานภายนอกจำนวน 58 ท่าน และผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตรจำนวน 56 ท่านขอบคุณภาพจาก: นันทพร ขันธศุภหิรัญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา /*! elementor – v3.13.2 – 11-05-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery …

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์ Read More »

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor) และอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor) ในหัวข้อ “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย Prof. Dr. Nathorn Chaiyakunapruk

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor)ในหัวข้อ “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” เชิญคณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจพัฒนางานวิจัย ในหัวข้อ “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย Prof. Dr. Nathorn Chaiyakunapruk จาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย ร่วมปรึกษาการเขียนบทความต้นฉบับและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) …

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor) ในหัวข้อ “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย Prof. Dr. Nathorn Chaiyakunapruk Read More »

บรรยายเรื่อง “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments”

ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย PD Dr. rer. nat. Gudrun Ulrich-Merzenich

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในหัวข้อ “วารสารต้องห้ามในการตีพิพม์ (Predatory/Clone Journals and Others)” และหัวข้อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สอนแล้วเขียนส่ง: โอกาสรับกำลังใจจากวารสาร”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากซึ่งมีประเด็นที่น่าจะสนใจและสำคัญสำหรับการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ลิงค์ /*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery …

ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย PD Dr. rer. nat. Gudrun Ulrich-Merzenich Read More »