ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ร่วมแสดงความภาคภูมิใจกับนักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ กับตัวอย่างงานวิจัยเด่น สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

ร่วมแสดงความภาคภูมิใจกับนักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และคณะ กับตัวอย่างงานวิจัยเด่น สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย “แผนแม่บทการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่” ผลงานวิจัยถูกนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

14364652_10154926849749316_9191203390669810519_n14333561_10154926849634316_1258933670491416998_n

ภาพและข่าวโดย ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์