ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

17-21 มิถุนายน 2562 : อบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/