ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนวิจัย “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)” ประจำปีงบประมาณ 2563

📢ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนวิจัย
“ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)” ประจำปีงบประมาณ 2563
▶️สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2266
▶️ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณาผ่านทาง https://bit.ly/2tIWlzz

 

ที่มา: https://www.facebook.com/nrct5g/photos/a.313874735866326/480343899219408/?type=3&theater