ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ

14708177_1479949962018571_1875433324492171253_n

โครงการ “เครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” ประสานงานโดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมเพื่อค้นหาผู้นำเพื่อเป็นเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

14650165_1479950842018483_4188439744485591154_n14713549_1479949742018593_6219380837757193508_n14717184_1479950362018531_8794653480263046566_n-114717184_1479950362018531_8794653480263046566_n

ภาพข่าวโดย อาจารย์อุไร จเรประพาฬ