ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ชาววลัยลักษณ์ร่วมใจน้อมถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน ณ ประตูระบายน้ำอุกทกวิภาชประสิทธิ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อชาวลุ่มน้ำปากพนังและนครศรีธรรม ในการช่วยเหลือชาวบ้านคราเกิดวาตภัยพายุโซนร้อนพัดผ่านแหลมตะลุมพุกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 และการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวนครศรีธรรมราช

ซึ่งมีประชาชน ข้าวราชการ ห้างร้าน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ เดินทางร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากก โดยมีกิจกรรมการปล่อยปลา การจุดเทียนน้อมถวายความอาลัย แปรอักษร บ้านพ่อ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างกึกก้อง

ประมวลภาพ