ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ บทปาฐกถา จากการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 โดย ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย อดีตคณบดีสำนักวิชาพยายาบาลศาสตร์ และ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความรับเชิญ โดย ดร นพ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ บทปาฐกถา จากการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่
9 โดย ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย อดีตคณบดีสำนักวิชาพยายาบาลศาสตร์ และ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความรับเชิญ โดย ดร นพ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลิ๊กอ่านบทความ