ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย”เขาวังในความทรงจำ” และปั่นการกุศลพิชิตเขาวัง ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม นี้

ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่าย “เขาวังในความทรงจำ : KhaoWang in Remember” และข้อมูลชุมชนบ้านเขาวัง วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ในงานมัสยิดของชุมชน ณ มัสยิดดารุลเอี๊ยบสานบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นที่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นน้ำพอเพียงในการอยู่ร่วมกับผืนป่าต้นน้ำปากพนัง

พร้อมกันนี้ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ชุมชนได้จัดกิจกรรม “ปั่นการกุศลพิชิตเขาวัง” เพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรมของชุมชนบ้านเขาวัง (โรงเรียนสอนศาสนา ฟัรฺดูอีน ตั้งที่ มัสยิดดารุลเอี๊ยะสานบ้านเขาวัง) ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในเส้นทางวงรอบชุมชนบ้านเขาวัง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งจะผ่านจุดชมวิวทิวทัศน์ สวนสมรม สวนยาง และวิถีของคนเขาวัง โดยมีจุดนัดหมายพบเจอเริ่มออกปั่นที่ อบต.หินตก เวลา 06.30 น.เพื่อร่วมขบวนปั่นไปยังชุมชนด้วยกัน

เพื่อนวลัยลักษณ์ท่านใดสนใจไปร่วมกิจกรรมปั่นการกุศลพิชิตเขาวัง และชมนิทรรศการภาพถ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 จะมีรถกะบะขับเคลื่อนสี่ล้อของมหาวิทยาลัยบริการรับส่ง โดยออกเดินทางจากอาคารวิจัย เวลา 05.30 น. และเดินทางกลับมาถึงมหาวิทยาลัย เวลาประมาณ 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเดินทางได้ที่ รัชฎา คชแสงสันต์ โทร 3559 หรือ 089-4741362 และสอบถามรายละเอียดสมัครเข้าร่วมปั่นจักรยานได้ที่ facebooh : ชุมชนบ้านเขาวัง

http://www.facebook.com/ชุมชนบ้านเขาวัง-129459390572111/?ref=hl