ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

มวล.-อบต.โมคลาน-อ.ท่าศาลา ลงนามความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา และคุณนาตยา อุดมรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาพื้นชุมชนตำบลโมคลาน โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศรีแสงรุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

การลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน และอำเภอท่าศาลาตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้สังคมสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยจะมีการร่วมมือกันในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนตำบลโมคลาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนตำบลโมคลาน และการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลโมคลานอีกด้วย

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ