ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม พื้นที่ภาคใต้ (Deadline:22/11/2560)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ปีงบประมาณ 2563 และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร ปีงบประมาณ 2562

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร โทร. 0-7535-7312 e-mail : paco_nrt@opsmoac.go.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560