ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด

กำหนดการฝึกอบรม กรุณาคลิ๊กรายละเอียด  

โครงการฝึกอบรม กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมที่ https://goo.gl/ahqipz 
เพื่อออกวุฒิบัตร ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเหตุ : ผู้ที่มีเครื่องหมาย * โปรดส่งใบสมัครที่ E-mail : [email protected] หรือ E-mail : [email protected]