ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ อาคารไทยบุรีและอาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย เพื่อรับเอกสาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน กรุณาดำเนินการการมาลงทะเบียนในระบบ ดังนี้ ( ตัวอย่างหลักฐานการโอนเงินที่ถูกต้อง https://drive.google.com/file/d/0BzFy_ePx_0JvQ3ZXSDlHSFZSQ0E/view )

แต่สำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีโดยไม่รับเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน สามารถลงทะเบียนได้โดยแนบเอกสาร (ไฟล์ภาพว่างเปล่า) ในเอกสารแนบการเงิน 

ลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กรุณาคลิก 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร. 075673566, 075673565, 075673567 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562