ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “สมโภช พระแม่โพสพ” หรือ กิจกรรมทำขวัญข้าว ของเครือข่ายตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. ร่วมกิจกรรม “สมโภช พระแม่โพสพ” หรือ กิจกรรมทำขวัญข้าว ของเครือข่ายตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นเครือข่ายที่ได้รับการต่อยอดจาก โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ของนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมในวันนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดร่วมกันของชาวบ้าน และท่านเจ้าอาวาสวัดขนาบนากที่เห็นว่า ไม่มีการสืบสานประเพณีทำขวัญข้าวยาวนานถึง 80 ปีแล้ว ทั้งท่านพระครูปิยวัณณาภรณ์ (เจ้าอาวาส) ผู้ใหญ่สุชาติ สนทมิโน คุณเกรียงไกร ชูสุข และคุณสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ถือได้ว่าเป็นแกนนำหลักในการจัดงานดีๆครั้งนี้ขึ้น ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่สอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่โครงการศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมือง ของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุน จากโครงการ ABC มวล. และ สกว. โดยมีดร.รุ่งรวี จิตภักดี เป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นโครงการที่ทำร่วมกับ อ.ศันศนีย์ วงศ์สวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้วิธีทำขวัญข้าวด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น และไม่ได้มีเพียงชาวบ้านตำบลขนาบนากเท่านั้น แม้เพื่อนบ้านใกล้เคียงจากตำบลปากแพรก ตำบลท่าพญา และตำบลบ้านเพิง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของชุดโครงการวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมืองยังให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่สำคัญผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ พันเอก นายแพทย์ วิเชียร ชูเสมอ คุณศุภชัย อักษรวงศ์ ก็เดินทางมาร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้ด้วย
นอกจากบรรยากาศของการทำขวัญข้าวแล้ว บรรยากาศของการทำงานของนักวิจัยก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ ซึ่งนำทีมลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน อ.ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ ที่นำทีมลงเก็บข้อมูลในวันดีๆวันนี้ ส่วน อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม และ อ.บุณฑรี จันทร์กลับ มาเป็นแนวร่วมในการสังเกตการณ์และพบปะชาวบ้านเช่นกัน

ภาพข่าวโดย นางสาวสุจินดา ย่องจีน