ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ จัดกิจกรรมบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพและลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะที่นาพุทธภูมิ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ภาคีหน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น โดย นายกปราโมทย์ สวนประพัฒน์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพ การทำขวัญข้าว และลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะ บริเวณนาริมถนนพุทธภูมิ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สื่อมวลชน ชาวมะม่วงสองต้น และนักเรียนโรงเรียนมะม่วงสองต้น ได้ร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระแม่โพสพและเก็บข้าวด้วยแกะ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อต่อพระแม่โพสพ ซึ่งมีพระคุณต่อชีวิตของชาวนาสืบทอดมาแต่ปู่ย่าตายายอันยาวนาน

ประมวลภาพ