ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญชม วีดีทัศน์ WU Social Engagement

ขอเชิญติดตามชม วีดีทัศน์ชุด WU Social Engagement ทาง Walailak Channel http://walailakchannel.wu.ac.th/tv/wusocialengagement ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มี 8 งานวิชาการรับใช้สังคม เผยแพร่แล้ว โดยเป็นผลงานจากสำนักวิชาการจัดการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร