ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

8-9 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” และ “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ 2 รายการ ดังนี้


1. “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” 
วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการ
– เปิดตัวหนังสือ “A Sound like Someone Trying Not to Make A Sound”, A Picture Book of Queerness at the Deep South Thailand
โดย สมัคร์ กอเซ็ม เจ้าของผลงาน

– เสวนา “ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม”
นำเสนอฐานข้อมูลจากงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม
วิจารณ์และร่วมแลกเปลี่ยนโดย คุณสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(ความร่วมมือจัดงานระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)


2. “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

องค์ปาฐก
Prof. Miriam Coronel Ferrer, University of the Philippines and United Nations Standby Team of Senior Mediation Advisor

วิทยากร

o Shadia Marhaban, Consultant for Mediators Beyond Borders International (MBBI)
o Rufa Cagoco-Guiam, Independent Working Group on Transitional Justice Dealing with the Past (IWG-TJDwP)
o Angkhana Neelapaijit, National Human Rights Commission of Thailand (NHRC, Thailand)
o Angelica Ghindar, Department of Political Affairs, United Nations (UNDP)
o Samak Kosem, Independent Researcher
o Mala Rajo Sathian, University of Malaya
o Rosenun Chesoh, University of Malaya
o Taweeluck Pollachom, Walailak University
o Amporn Marddent, Walailak University
(ความร่วมมือจัดงานระหว่าง Center of Excellence on Women and Social Security (CEWSS) Walailak University & Thai Studies Program, University of Malaya)
ลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/6D6tCH

>>>ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน<<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Conference Coordinator 
Wilasinie Sopapol
The Center of Excellence on Women and Social Security (CEWSS)
222 Walailak University, Thaiburi, Tha Sala
Nakhon Si Thammarat 80160 Thailand
Tel: (+66)917675550
Email: wilasinies@gmail.com
Conference Collaborator
Amporn Marddent
Email: mamporn@gmail.com

ดาวน์โหลด/Download 

  1. Conference Proposal

  2. Conference Schedule

  3. General Information