ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ในปัจจุบัน ทำให้การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและชมนิทรรศการในงานปีนี้ อย่างเข้มงวด
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขทางผู้จัดงานจึงจัดให้มีการเข้าร่วมงานสัมมนาและการชมนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
1. รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการรับชมจากสถานที่ต่างๆ
2. รูปแบบ Onsite คือ การเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการ ณ.สถานที่จัดงาน

โดยการเข้าชมนิทรรศการ จะแบ่งเป็นรอบและจำกัดจำนวน ในการเข้าชม 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 12.00 น. – 14.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 15.00 น. – 17.00 น.
***ทั้งนี้ ผู้จัดงานของดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk In ทุกกรณี**

ข้อมูลเพิ่มเติม: thailandresearchexpo2020.com/?fbclid=IwAR2Pdc_yXkPzINdXj1aj-SFQLnmwNSCnaeBG8UTjrYJ2Nf6xsexjBgVqpJ4

รายละเอียดการประชุม: https://thailandresearchexpo2020.com/topic/detail