ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2

.
📑เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ค. 2563 ผ่านระบบ NRIIS
.
📍สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1IYGoeEy8_9o5XDakn8OzojPOrMN2v4M8/view?usp=sharing

☎️ สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ได้ที่ 0-2579 1370-9 ต่อ 308-310