ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์

เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์

เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI

โดย คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง นักวิจัยประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนภายในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ส่งแบบตอบรับ :