ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดโครงการสัมมนาระดับนานาชาติ

เรื่อง “Gender, Security, and Women’s Human Rights in Southern Thailand”

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง "Gender, Security, and Women's Human Rights in Southern Thailand"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรไทยศึกษา มหาวิทยาลัยมลายา เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมงานเปิดตัวหนังสือออนไลน์ “Gender, Security, and Women’s Human Rights in Southern Thailand: Perspectives, Narratives, and Alternatives”


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13:30-15:00 น. (กรุงเทพฯ) /14:30-16:00 น. (มะนิลาและกัวลาลัมเปอร์)


วิทยากร
1. ศาสตราจารย์ มิเรียม โคโรเนล-เฟอร์เรอร์
2. อาจารย์ฮารา ชินทาโร่

Zoom : 

E-book :