ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สมัครรับทุนวิจัย “The Twenty-eight Science and Technology Research Grants 2021”

สวทช.

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สมัครรับทุนวิจัย “The Twenty-eight Science and Technology Research Grants 2021” เงินทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/2WwT9Fe