ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผลงานวิจัยเด่น : ด้านพาณิชย์ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

ศูนย์ความเป็นเลิศไม้

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน 

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ 


ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”


คลิปวิดีโอ ผลงานวิจัยเด่น : ด้านพาณิชย์ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน