ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ เรื่อง ” Exploring opportunities for research collaborations with LOGBIZ. Research areas for discussion include: E-Commerce and Retail business, Technology platform, Food and Agri business and Healthcare.”

ในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ