ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ High Quality Teachers Expectation VS Reality

กิจกรรม High Quality Teachers Expectation VS Reality
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ High Quality Teachers Expectation VS Reality
โดย ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี นักวิจัยศูนย์ฯ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ ผศ.ปิยชาติ สึงตี นักวิจัยศูนย์ฯ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ดำเนินรายการ

ท่านสามารถเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ Join Zoom Meeting: