ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสอโครงการ ปี 65
กองทุนพัฒนาสื่อ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสอโครงการ ปี 65

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสอโครงการ ปี 65 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์

สนใจยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th/