ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาพิเศษ “World’s top 2% WU researchers 2021”
World’s top 2% WU researchers 2021

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาพิเศษ “World’s top 2% WU researchers 2021” เพื่อร่วมเรียนรู้กลยุทธ์การเลือกหัวข้องานวิจัยและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ของนักวิจัยที่ได้รับการจัดอันดับ WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS” by Stanford University 2021 ทั้ง 3 ท่าน โดย
1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
2. รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร
3. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
โดยมี รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link : https://forms.gle/DhQSs1CQJ2KxpbqX8

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting)
Meeting ID: 931 8172 4277 Passcode: 165527
Invite Link: https://wu-ac-th.zoom.us/j/93181724277