ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

การเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ
ลมหายใจอยุธยากรุงเก่าในนครศรีธรรมราช (ควันหลงจากเจ้าพระยาถึงอิรวดี)”

ขอเชิญชวนทุกท่านฟังการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ลมหายใจอยุธยากรุงเก่าในนครศรีธรรมราช (ควันหลงจากเจ้าพระยาถึงอิรวดี)”
เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00-21.00 น.
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม (CEWSS)
ได้จัดกิจกรรมการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ลมหายใจอยุธยากรุงเก่าในนครศรีธรรมราช (ควันหลงจากเจ้าพระยาถึงอิรวดี)” เพื่อถอดรหัสมรดกทางวัฒนธรรม สุนทรียะ และประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในละครเรื่อง “จากเจ้าพระยาถึงอิรวดี” ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ซึ่งการเสวนาในครั้งทำให้เปิดมิติความเข้าใจต่อกระบวนการสร้างละครอิงประวัติศาสตร์โดยใช้มุมมองด้านศิลปะการแสดงมากยิ่งขึ้น