ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
 “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS”
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
 
หัวข้อ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS”
โดย คุณแก้วใจ สุขสะอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link : https://forms.gle/knFB4NeBPFyiXE816
 
ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting) : https://wu-ac-th.zoom.us/j/94984655373?pwd=WkV6VW1OR0JtOFJPY3hYZER4bjBR