ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาพิเศษ หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ทำงานวิจัยในต่างประเทศ"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาพิเศษ หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ทำงานวิจัยในต่างประเทศ"
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาพิเศษ

หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ทำงานวิจัยในต่างประเทศ” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ
1. รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสหเวชศาสตร์
2. รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมโดยมี ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.
👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link : https://forms.gle/EcvaLgcuzxokYE8r9
👉 ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting)
Meeting ID: 913 9658 3927 Passcode 465355
Invite Link: https://wu-ac-th.zoom.us/j/91396583927