ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

เนื่องในวันครบรอบ 30ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Research Convention 2022)

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในวันครบรอบ 30ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Research Convention 2022)

 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัด #ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Research Convention 2022)
 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงานประชุมในครั้งนี้
การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากหน่วยงานภายในประเทศและจากหลากหลายประเทศทั่วโลกประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮองกง จาการ์ตา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ บังคลาเทศ และแทนซาเนีย
 
ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ #ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Research Convention 2022) ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวในประเด็นหัวข้อต่างๆภายใต้หัวข้อหลัก “The Role of Higher Education in the Post Covid and Human Development”
นอกจากนีัศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดกิจกรรม Conference Webinar และ Workshop ภายใต้หัวข้อของศูนย์ฯ โดยสามารถติดต่อรายละเอียดได้ภายในเว็บไซต์ https://www.wrc2022.org/