ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walailak International Webinars 2022

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walailak International Webinars 2022 โดยมี Visiting professor Dr. Reyes Garcia จาก The University of Warwick ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากร

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565  IRI Research Seminar Module 3
Webinar Topic 1 : How to Further Your World-class Education in UK เวลา 09.00-10.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link

Webinar Topic 2 : Journal Reviewer’s insights to Win Top Quartile Publication เวลา 11.00-12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565  IRI Research Seminar Module 4
Webinar Topic : Let’s Get Research Funding from International Sources เวลา 11.00-12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link