ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัย
หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เจ้าของเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

วันอังคารที่ 26 เมษายน2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link : คลิก

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting)
Meeting ID987 2227 9511
SecurityPasscode 363018