ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์และบริษัทเอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนคลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐวรรณ คู่มณี โทร.075-672600