ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์
พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการแล้ววันนี้

ถวายพระพรชัยมงคลในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้เข้าร่วมตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565
 
เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้เวลา 08.00 น. มีท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีอาจารย์ ดร. ลิตวดี เจือบุญ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และบุคลากรจากหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ณ บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
และในเวลา 08.20 น. ได้มีผู้แทนหน่วยงานถวายพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ถือโดย นายฐิติกร ทองเอียด และ นางสาวธัญชนก ณ นคร เป็นตัวแทนในการถวายพานพุ่มในครั้งนี้ เนื่องในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และได้มีการร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565