ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “HOW TO IMPROVE UNIVERSITY RANKING”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “HOW TO IMPROVE UNIVERSITY RANKING”
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ คณะทำงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นแนวหน้าของโลก ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “HOW TO IMPROVE UNIVERSITY RANKING”
 
โดย Associate Professor Dr. Boksun Kim
จาก University of Plymouth
 
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.
 
ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม
Online (Zoom Meeting)
Meeting 952 6857 9037
Passcode 048006