ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

นักศึกษาสำนักวิชาสัตวแพทย์เข้าเยี่ยมชม ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาสำนักวิชาสัตวแพทย์เข้าเยี่ยมชม ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาสัตวแพทย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง นักวิทยาศาสตร์และคณะ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษา พาเยี่ยมชม ได้มีการแนะนำห้องปฏิบัติการ ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อใช้ในงานวิจัยต่างๆ และหลักการปฏิบัติการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
 
นักศึกษาสำนักวิชาสัตวแพทย์เข้าเยี่ยมชม ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
นักศึกษาสำนักวิชาสัตวแพทย์เข้าเยี่ยมชม ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง