ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging โดยมีกิจกรรม 2

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging โดยมีกิจกรรม 2 ช่วงดังนี้

1.การสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/eTsD8fQCVyDkxAjr9

2. การสาธิตและทดลองใช้งานกล้อง 3D Holotomography จากตัวอย่างจริง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่
คุณรุ่งฤดี กิ้มเส้ง โทร. 72587, 084-3046163

“กล้องจุลทรรศน์เทคนิค 3D Holotomography ยี่ห้อ Tomocube ซึ่งใช้ค่าดัชนีหักเหแสงของตัวอย่าง ทำให้สามารถสร้างภาพ 3 มิติ โดยไม่ต้องย้อมสีของตัวอย่าง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดพิษหรืออันตรายต่อเซลล์ ช่วยยืนยันได้ว่า การเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากสีย้อมต่างๆ และได้ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น Concentration, Volume, Dry mass และ Surface area เป็นต้น”