ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สถาบันส่งสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมจัดทำโครงการ “โครงการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาโรคผิวหนัง”

โครงการ “โครงการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาโรคผิวหนัง”

มีโครงการดีๆมาแนะนำ สถาบันส่งสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการ “โครงการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาโรคผิวหนัง” ขึ้นเพื่อจัดเตรียมการผลิตเวชภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการดูแลรักษาโรคผิวหนัง

การทำ (PRP) Platelet-rich plasma คือการนำเลือดของตัวเองมาปั่น เพื่อแยกชั้นของพลาสมาที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองใสออกมา แพทย์จะสกัดเอาเกล็ดเลือดจากพลาสมาจากชั้นที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดมาใช้ในการบำบัดและฟื้นฟูสภาพเซลล์ผิว เพราะในเกล็ดเลือดชั้นนี้ประกอบด้วยสารต่างๆ ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด สามารถกระตุ้น Growth Factor ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจน กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจน กระตุ้นการงอกของเส้นผม กระตุ้นการเติบโตและการแบ่งเซลล์ของผิวหนัง ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมผิว พร้อมทั้งช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้น  โดยนำมาผ่านกระบวนการ ณ ห้องปฏิบัติการ เพื่อบริการประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ หรือคลินิกโรคผิวหนังและความงาม ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเวลาราชการ 8.30-16.00 น.​ หรือดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มสั่งจองมาที่ rihs.wu@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งจอง