ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)
บพข. เปิดแผนงานใหม่ “ระบบโลจิสติกส์และระบบราง” พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอ
  • ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 – 24 ตุลาคม 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่