ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
เรื่อง "วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)"

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในหัวข้อ “วารสารต้องห้ามในการตีพิพม์ (Predatory/Clone Journals and Others)” และหัวข้อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สอนแล้วเขียนส่ง: โอกาสรับกำลังใจจากวารสาร”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากซึ่งมีประเด็นที่น่าจะสนใจและสำคัญสำหรับการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ลิงค์

ไฟล์นำเสนอในการบรรยายสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1DbT_ipuBZ0YzQSVDDqTgopvFN7QpBNlQ/view?usp=share_link

ตรวจสอบวารสาร Hijacked
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ak985WGOgGbJRJbZFanoktAN_UFeExpE/edit#gid=5255084

วิดีโอกิจกรรมย้อนหลัง
https://youtu.be/JxS08iaeHZ4