ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนมกราคม 2566

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนมกราคม 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป
รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
Gampanart Sukmak-01
Applied Clay Science (Percentile 98%)
Asst.Prof.Dr.Gampanart Sukmak
(School of Engineering and Technology)
Uthen Thubsuang-01
Applied Surface Science (Percentile 95%)
Asst.Prof.Dr.Uthen Thubsuang
(School of Engineering and Technology)
Pitchanee Jariyapong-01
Fish and Shellfish Immunology (Percentile 95%)
Assoc.Prof.Dr.Pitchanee Jariyapong
(School of Medicine)
Worawan Panpipat & Manat Chaijan-01
Foods (Percentile 95%)
Assoc.Prof.Dr. Worawan Panpipat
Assoc.Prof.Dr.Manat Chaijan
(School of Agricultural Technology and Food Industry)
Kanjana Haruehansapong & Bukhoree Sahoh-01
Buildings (90%)
Kanjana Haruehansapong
Dr.Bukhoree Sahoh
(School of Informatics)