ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2566

รับสมัครโครงการลูกไก่ 2566

ขณะนี้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2566 ได้เปิดรับสมัครเฉพาะอาจารย์ภายในวลัยลักษณ์ ระหว่างวันนี้ ถึง 15 ก.พ.66

วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการนี้มีเพื่อพัฒนานักวิจัยสำหรับจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายนอก เมื่ออบรมตามหลักสูตร ที่มีวิทยากรแม่ไก่ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ช่วยให้คำแนะนำแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมให้อาจารย์ได้พบผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/yBhzJ67XJCQT94zk9